close

NVE

Norges Kartinstitutt ønsker å bidra til at ferdsel på norske veier skjer så trygt som mulig. Derfor knytter vi kartgrunnlaget på norskekart.no opp mot NVEs varslingssystem om flom, jordskred og snøskred. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser og sørger for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.


Søk etter interessepunkt for varslinger om naturfarer som snøskred, jordskred og flom i nærheten. Naviger i kartet for informasjon om naturfarer hvor som helst i Norge.


Informasjonen er hentet fra varsom.no: En tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket.


www.nve.no  
close
 

norskekart.no leveres av Norges Kartinstitutt

kartverket-logo

Kilde: Kartverket