close

Om oss

Norges Kartinstitutt utvikler, drifter og vedlikeholder den digitale kartportalen norskekart.no. Norskekart.no er offentlig tilgjengelig og kan benyttes av samtlige som ferdes på veiene i Norge. Norges Kartinstitutt er stolte av å bruke kartgrunnlaget til Kartverket som utgangspunkt for norskekart.no. Norskekart.no er samtidig mer enn en karttjeneste. Norges Kartinstitutt har integrert de beste løsningene fra blant annet Statens vegvesen, Meteorologisk institutt og NRK, og Norges vassdrags- og energidirektorat direkte inn i kartgrunnlaget. Dermed kan brukerne av norskekart.no også finne informasjon om trafikkforhold, vær og naturfarer i hele landet. Norges Kartinstitutt koordinerer dette og sørger for at alt oppdateres i sanntid.


Norges Kartinstitutt sørger for å fremheve menneskeskapte landemerker. Disse interessepunktene er et selektert utvalg av aktører innenfor næringslivet, det offentlige, organisasjoner og kulturinstitusjoner. Norges Kartinstitutt arbeider kontinuerlig for å holde informasjonen relevant og oppdatert. Dermed presenter Norges Kartinstitutt en brukervennlig karttjeneste som gjenspeiler mangfoldet i næringslivet lokalt, regionalt og nasjonalt.


Norges Kartinstitutt AS er et privateid selskap som utvikler og vedlikeholder nettsiden. Selskapet har intet samarbeid med, eller tilknytning til Kartverket.


www.norgeskartinstitutt.no  

norskekart.no leveres av Norges Kartinstitutt

kartverket-logo

Kilde: Kartverket